JALARAM BAPA PICTURE USING GRAINS

JALARAM BAPA PICTURE USING GRAINS

JALARAM BAPA PICTURE USING GRAINS

Megha Chhatbar (born on May 13, 1989) of Rajkot, Gujarat, created 22cm X 13cm picture of Jalaram Bapa using grains, as on  April 5, 2016.